Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Akceptuję

Miejska Biblioteka Publiczna
w Mińsku Mazowieckim

Zdjecie_biblioteki1.jpg

Postanowienia ogólne

 1. Z Wypożyczalni i Czytelni Zbiorów Obcojęzycznych aQuarium Miejskiej Biblioteki Publicznej, zwanej dalej aQuarium, mogą korzystać:
  – osoby pełnoletnie
  – osoby małoletnie od lat 13,
  które zostały Czytelnikami Biblioteki poprzez złożenie karty zobowiązania.
  Karta zobowiązania jest to dokument zawierający: dane osobowe Czytelnika (nazwisko i imię, datę urodzenia, adres zameldowania i zamieszkania
  z kodem, PESEL, telefon, adres e-mail, statystyczny rodzaj pracy określający grupę społeczno – zawodową) oraz nr Czytelnika; dane Administratora Danych, oświadczenia Czytelnika, że zapoznał się z Regulaminem Biblioteki i zobowiązuje się do jego przestrzegania i ponoszenia odpowiedzialności za spowodowane szkody;
  Karta Zobowiązania zawiera dodatkowo, zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych Biblioteki i ewentualnych roszczeń;
 2. Korzystanie z aQuarium jest bezpłatne. Warunkiem jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej z kodem kreskowym.
  Karta biblioteczna jest to dokument sporządzony na podstawie karty zobowiązania i zarejestrowany w komputerowym programie bibliotecznym umożliwiającym wypożyczanie oraz korzystanie z usług bibliotecznych.


Przetwarzanie danych (RODO)

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim z siedzibą ul. Piłsudskiego 1a 05-300 Mińsk Mazowiecki, w imieniu Administratora Danych działa Dyrektor Biblioteki – Elżbieta Sieradzińska.
 2. Dane Czytelników wykorzystywane będą w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki. Biblioteka jest uprawniona do przetwarzania danych Czytelników na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 39 ze zm.). Biblioteka ma obowiązek przetwarzania informacji o grupie społeczno-zawodowej wynikający z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 1996, Nr 88 poz. 439 ze zm.) Dane Czytelników gromadzone i przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. a RODO;
 3. Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie oraz usunięciu danych z bazy na pisemny wniosek po uprzednim uregulowaniu zaległości książkowych i uiszczeniu kar umownych.
 4. W sprawach spornych przysługuje Czytelnikowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika.
 6. Czytelnik jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych zgodnie ze stanem faktycznym.
 7. Z Wypożyczalni i Czytelni Zbiorów Obcojęzycznych aQuarium nie mogą korzystać:
  – osoby, które swoim zachowaniem zakłócają pracę Czytelnikom i pracownikom Biblioteki

– osoby, które są pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych

– osoby, u których w domu panuje choroba zakaźna.

Czytelnika obowiązuje:

 1. Pozostawienie w szatni wierzchniego okrycia, plecaków, toreb, siatek, parasoli itp.
 2. Informowanie o wnoszeniu do aQuarium własnych wydawnictw.
 3. Zakaz wynoszenia poza obręb aQuarium materiałów bibliotecznych.
 4. Zgłaszanie bibliotekarzowi uszkodzeń zauważonych w udostępnionych zbiorach.
 5. Zachowanie ciszy.
 6. Wyciszenie telefonów komórkowych i opuszczenie aQuarium na czas rozmowy telefonicznej.
 7. Zakaz spożywania posiłków poza wyznaczonym miejscem.
 8. Po zakończeniu korzystania zwrócenie wykorzystywanych materiałów bibliotecznych dyżurującemu bibliotekarzowi i odbiór karty bibliotecznej.

Materiały biblioteczne są to dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego
i sposobu zapisu treści tj.: książki, czasopisma, multimedia, filmy, audiobooki, zbiory elektroniczne dostępne w sieci, gry planszowe

 1. Dbałość o udostępniane materiały biblioteczne.
 2. Pokrycie kosztów uszkodzonych materiałów bibliotecznych, których wysokość określa kierownik Czytelni w zależności od stopnia uszkodzenia i wartości wydawnictwa. Na sumy wpłacone z tytułu odszkodowania Biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.

  Czytelnik ma prawo:
 1. Korzystać ze zbiorów Czytelni oraz przyniesionych ze sobą wydawnictw.
 2. Zamówić książki i czasopisma niebędące w wolnym dostępie.
 3. Korzystać z własnego sprzętu (np. z laptopa) za wiedzą i zgodą dyżurującego bibliotekarza i w wyznaczonym do tego miejscu. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną kradzież, utratę danych lub uszkodzenie osobistego sprzętu związane  z korzystaniem z niego w Bibliotece.

  Wypożyczanie
 1. Bibliotekarz na prośbę Czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów.
 2. Jednorazowo Czytelnik może wypożyczyć 3 książki (w tym 1 audiobook).
 3. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 4. Bibliotekarz aQuarium ma prawo odmówienia wypożyczenia książki i świadczenia innych usług bibliotecznych osobom z kontem obciążonym zaległościami książkowymi w pozostałych działach MBP w Mińsku Mazowieckim.
 5. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
 6. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek i audiobooków.
 7. Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie oczekują na nią inni Czytelnicy.
 8. Przesunięcia terminu wypożyczonej książki można dokonać bezpośrednio w aQuarium lub telefonicznie.
 9. Czytelnik, który nie zwrócił książki lub audiobooka w wyznaczonym terminie i nie dokonał prolongaty jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Biblioteki kary w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy) od 1 (jednego) woluminu za każdy dzień zwłoki oraz do zwrotu kosztów wysyłanych przez Bibliotekę upomnień w wysokości 3,00 zł (trzy złote) za każde upomnienie. W wyjątkowych sytuacjach kara może być anulowana.
 10. Na sumy wpłacane z tytułu kary oraz upomnień Biblioteka wydaje pokwitowanie.
 11. Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik, rodzic lub opiekun prawny czytelnika. Wysokość odszkodowania ustala Bibliotekarz.
 12. Na sumy wpłacane z tytułu zagubienia lub zniszczenia książki lub audiobooka biblioteka wydaje zainteresowanemu pokwitowanie.

 13. Postanowienie końcowe
 1. Bibliotekarz aQuarium ma prawo odmówienia wypożyczenia książki i świadczenia innych usług bibliotecznych osobom z kontem obciążonym zaległościami książkowymi w pozostałych działach MBP w Mińsku Mazowieckim.

Czytelnik niestosujący się do niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Czytelni. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki.